Chưa phân loại

Hướng dẫn cách nuôi tôm thẻ chân trắng cho năng suất cao

Nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp hiện nay được nhiều người nuôi tôm chú trọng trong việc áp dụng kỹ thuật. Tình hình sản xuất tôm thẻ hiện nay với mật độ quá dày dẫn đến tôm chậm lớn, tiêu hao thức ăn, tỷ lệ sống thấp dẫn đến thất bại. Chính vì vậy, để giúp bà con có thể dễ dàng hơn trong quá trình nuôi tôm, Nuôi tôm an toàn xin chia sẻ một vài hướng dẫn cách nuôi tôm thẻ chân trắng cho năng suất cao và tránh dịch bệnh.

Continue Reading
X